Privacybeleid

1. INTRODUCTIE

Taxi Goor (website url adres: https://www.taxigoor.site/) waardeert uw opdrachten en vertrouwen. Ons taxibedrijf helpt u de meest betrouwbare en hoogwaardige taxidiensten te verkrijgen, altijd en overal zonder problemen. Lees dit privacybeleid en geef toestemming om gebruikt te maken van onze diensten.

2. VERZAMELDE DATA
GEGEVENS OPSLAG LOCATIE

Wij zijn een in Nederland gevestigd bedrijf en gebruiken webservers die in Nederland worden gehost. Onze hostingprovider houdt zich aan de Europese wetgeving, zodat uw gegevens veilig worden opgeslagen en voldoen aan de AVG.

REGISTRATIEGEGEVENS

Als u een taxi reserveert op onze website,  slaan we de door u gekozen gebruikersnaam en uw e-mailadres en eventuele aanvullende persoonlijke informatie tijdelijk op. Deze informatie wordt na maximaal 30 dagen automatisch verwijderd.

CONTACTFORMULIER

Informatie die via het contactformulier op onze site wordt ingediend, wordt verzonden naar het e-mailadres van ons bedrijf.

Deze inzendingen worden alleen bewaard voor klantenservice,  deze worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden of gedeeld met derden.

GOOGLE ANALYTICS

We gebruiken Google Analytics op onze site voor anonieme rapportage van sitegebruik. Er worden dus geen gepersonaliseerde gegevens opgeslagen.

GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENS

We gebruiken uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen:

  • Verificatie / identificatie van de gebruiker tijdens het gebruik van de website;
  • Het controleren en nabellen van een reservering;
3. INGEBOUWDE CONTENT

Pagina’s op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten, zoals YouTube-video’s. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof u de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, volgen van derde partijen insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud monitoren. Hieronder vindt u een overzicht van de diensten die we gebruiken:

FACEBOOK

De Facebook-pagina-plug-in kan worden gebruikt om onze Facebook-tijdlijn op onze site weer te geven. Facebook heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Er worden geen cookies van Facebook geïnstalleerd. Bekijk hier het privacybeleid: Facebook Privacybeleid .

TWITTER

We kunnen de Twitter API gebruiken om de tijdlijn van onze tweets op onze site weer te geven. Twitter heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Bekijk hier het privacybeleid: Twitter Privacybeleid .

YOUTUBE

We kunnen YouTube-video’s gebruiken die op onze site zijn ingesloten. YouTube heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Er worden geen cookies van YouTube geïnstalleerd. Bekijk hier het privacybeleid: YouTube Privacybeleid.

4. COOKIES

Deze site maakt gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de site een betere gebruikerservaring te bieden. Over het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren te behouden, informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes en geanonimiseerde trackinggegevens te verstrekken aan applicaties van derden, zoals Google Analytics. Cookies bestaan over het algemeen om uw browse-ervaring te verbeteren. U kunt er echter de voorkeur aan geven om cookies op deze site en op anderen uit te schakelen. De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in uw browser uit te schakelen. We raden u aan de helpsectie van uw browser te raadplegen.

BENODIGdE COOKIES (ALLE SITEBEZOEKERS)
  • PHPSESSID: Om uw unieke sessie op de website te identificeren.
5. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS

Als u geen online reservering of het contactformulier gebruikt, is er geen persoonlijke informatie die we over uzelf kunnen bewaren of bekijken.

Als u dit wel doet, hebben de volgende medewerkers toegang tot uw gegevens:

  • Onze medewerkers.
  • De taxichauffeur die uw taxirit gaat verzorgen.
6. TOEGANG VAN DERDEN TOT UW GEGEVENS

We delen uw gegevens niet met derden op een manier die uw persoonlijke gegevens, zoals e-mail, naam, enz., vrijgeven.

7. HOE LANG WE UW GEGEVENS BEWAREN

Wanneer u een reservering indient of het contactformulier gebruikt, worden de gegevens maximaal 30 dagen bewaard, daarna worden deze automatisch verwijderd. We gebruiken deze gegevens zodat we u kunnen herkennen en verifiëren. Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

8. VEILIGHEIDS MAATREGELEN

We gebruiken het SSL/HTTPS-protocol op onze gehele site. Dit versleutelt de communicatie van onze gebruikers met de servers zodat persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder toestemming door derden wordt vastgelegd/gekaapt.

In geval van een datalek zullen systeembeheerders onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om de systeemintegriteit te waarborgen, contact opnemen met de getroffen gebruikers.

9. UW GEGEVENSRECHTEN
ALGEMENE RECHTEN

Als u een reservering heeft gedaan of het contactformulier heeft ingevuld, kunt u binnen 30 dagen een exportbestand aanvragen van de persoonlijke gegevens die we tijdelijk bewaren, inclusief eventuele aanvullende gegevens die u ons heeft verstrekt.

U kunt ons ook verzoeken alle persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen te verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Kortom, we kunnen geen gegevens wissen die essentieel zijn voor u als actieve klant (d.w.z. basisaccountinformatie zoals een e-mailadres).

AVG RECHTEN

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. We streven er naar de AVG norm te ondersteunen. Taxi Goor staat inwoners van Nederland toe om gebruik te maken van haar diensten. Daarom is het onze bedoeling om te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie hier voor meer details: EU GDPR Informatie Portal.

10. WEBSITES VAN DERDEN

Wij kunnen op deze website links naar websites van derden plaatsen. Deze websites van derden worden door ons niet gescreend op naleving van privacy of veiligheid, en u ontslaat ons van elke aansprakelijkheid voor het gedrag van websites van derden.

Alle links voor het delen van sociale media, ofwel weergegeven als tekstlinks of pictogrammen voor sociale media, verbinden u niet met een van de geassocieerde derde partijen, tenzij u er expliciet op klikt.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid, en elk ander beleid dat van kracht is, naast eventuele wijzigingen, geen rechten schept die door derden kunnen worden afgedwongen of openbaarmaking vereist van persoonlijke informatie met betrekking tot leden van de service of site. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie die wordt verzameld of gebruikt door een adverteerder of website van een derde partij. Lees het privacybeleid en de servicevoorwaarden voor elke site die u bezoekt via links van derden.

11. VRIJGAVE VAN UW GEGEVENS VOOR JURIDISCHE DOELEINDEN

Soms kan het nodig of wenselijk zijn voor ons, voor juridische doeleinden, om uw informatie vrij te geven in reactie op een verzoek van een overheidsinstantie of een particuliere procespartner. U stemt ermee in dat we uw informatie aan een derde partij mogen verstrekken als we te goeder trouw van mening zijn dat het wenselijk is om dit te doen in het kader van een civiele procedure, strafrechtelijk onderzoek of andere juridische kwestie. In het geval dat we een dagvaarding ontvangen die van invloed is op uw privacy, kunnen we ervoor kiezen om u op de hoogte te stellen om u de gelegenheid te geven een motie in te dienen om de dagvaarding in te trekken, of we kunnen proberen deze zelf te vernietigen, maar we zijn niet verplicht om dit ook te doen. We kunnen u ook proactief rapporteren en uw informatie vrijgeven aan derden als we denken dat het verstandig is om dit om juridische redenen te doen, zoals onze overtuiging dat u frauduleuze activiteiten heeft ontplooid. U ontslaat ons van alle schade die kan voortvloeien uit of verband houdt met het vrijgeven van uw informatie op verzoek van wetshandhavingsinstanties of particuliere partijen.

Het doorgeven van persoonlijke gegevens voor juridische doeleinden zal alleen gebeuren in overeenstemming met de wetten van het land waarin u woont.

12. WIJZIGINGEN

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dit privacybeleid wijzigen, zullen we deze pagina dienovereenkomstig bijwerken en eisen dat u de wijzigingen accepteert om onze diensten te kunnen blijven gebruiken.